رئیس شورای شهر تهران به انتشار نامه‌ای به‌ خبر ممانعت از نام‌گذاری خیابانی به نام استاد شجریان واکنش نشان داد.به گزارش ایلنا، محسن هاشمی درخصوص انتشار نامه‌ای از سوی او درباره جلوگیری از نام‌گذاری خیابان استاد شجریان در شبکه‌های بیگانه گفت: این موضوع بسیار قدیمی و مربوط به یک سال پیش است. در شورا درباره آن صحبت شد و به این دلیل که کار جنبه تخریبی داشت به این نتیجه رسیدیم که سخنگوی شورای شهر با قاطعیت به این موضوع پاسخ دهند و روشنگری کنند. هاشمی تأکید کرد: هدف این کار روشنگری نبود و تخریبی بود. در نامه نوشته‌نشده که موضوع منتفی است، بلکه نوشته‌شده برای اینکه این موضوع حل شود صبر کنید و فکر نمی‌کنم نگرانی درباره این موضوع وجود داشته باشد و نگران نشوید.