مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت‌تاثیر فرآیندهای بیابانی شدن قرار دارند، گفت: نیاز است که هر چه زودتر کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی در کشور احیا شود. وحید جعفریان در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه کشور ما در کمربند بیابانی جهان قرار گرفته است و بخش وسیعی از ایران مناطقی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب هستند، اظهار کرد: در این گونه مناطق نسبت بارندگی به پتانسیل تبخیر و تعرق کمتر از پنج صدم درصد است.