به گفته رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران، روزانه بیش از ۸ هزار تن زباله در پایتخت تولید می‌شود که نسبت به گذشته ۱۵ درصد افزایش‌یافته است. به گزارش میزان، فاطمه برنا گفت: پس از شیوع ویروس کرونا، پسماند‌های کرونایی و آلوده نیز به سایر پسماند‌های شهری و بیمارستانی اضافه شد که یکی از نتایج منفی این ویروس بود.در این راستا، کلیه پسماند‌های بیمارستانی با علم به اینکه ممکن است آلوده به ویروس کووید-19 باشند را در دسته پسماند‌های بهداشتی و عفونی قرار داده که حجم پسماند‌های در این بازه زمانی نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافت. بیان کرد: حجم زباله‌های عادی روزانه در پایتخت، ۶هزارو ۵۰۰ تن بود که در حال حاضر به ۸ هزار و ۵۰۰تن افزایش‌یافته است.