مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر از ساماندهی ۶هزار دست‌فروش در تهران خبر داد و گفت: رویکرد ما حمایت از دست‌فروشان به‌گونه‌ای است که فعالیتشان را بدون آسیب به حقوق شهروندان ادامه دهند. به گزارش ایسنا، سید علی مفاخریان گفت: درمجموع اطلاعات ۱۰ هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت‌شده است که بخش عمده افراد احراز هویت و در ۴۰ بازار محلی ایجادشده جانمایی شدند و فهرستی از دست‌فروشان فعال در پایتخت وجود دارد اما اطلاعات آن غیرقابل‌اعتماد است چراکه افراد نگران ارائه اطلاعات کسب‌وکار خود به مجموعه‌های مدیریت شهری هستند، بنابراین باید در ابتدا اعتمادسازی انجام شود.