هفته‌هاست دفاتر ازدواج در خوزستان، سند عقدنامه ندارند. بنابر تماس چند زوج جوان که بیش از یکماه از تاریخ عقد محضری شان می‌گذرد، سند ازدواج در شهر اهواز کمیاب شده است.

این زوج‌های جوان می‌گویند برای دریافت وام و ثبت نام‌های اولیه وام ازدواج به عقدنامه نیاز داریم که این معضل باعث تاخیر در برنامه‌های ازدواج‌مان شده است. یکی از محضرداران اهواز گفت: اخیرا سند ازدواج در اهواز میان دفاتر توزیع نشده و گاهی نیز به صورت سهمیه‌بندی تخصیص داده شده که به دلیل محدودیت در کمیت کفاف زوج‌ها را نمی‌دهد.