دیروز انتشار خبر«واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف» موجی از نگرانی و واکنش به دنبال داشت؛ خبری که درنهایت تکذیب شد. روز گذشته روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه  سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در واکنش به این خبر گفت: این کوه اثر ملی است و «بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری آن وجود ندارد.»  خبرگزاری ایرنا نیز با پیگیری این موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه به این نتیجه دست ‌یافت که زمین مذکور آن‌طور که اعلام‌شده کوه دماوند نیست بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است. اما سازمان اوقاف و امور خیریه  به‌عنوان سازمان متولی امر، نیز به صحنه آمد و خبر اخذ سند وقفی برای کوه دماوند را قویا تکذیب کرد. سازمان اوقاف در اطلاعیه‌ای این خبر را مصداق بارز تشویش اذهان عمومی ارزیابی کرده و آورده است: کوه دماوند  جزء اراضی انفال است که منطقا طبق قاعده فقهی «لا وقف الا فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد.