شیوع ویروس کرونا فرآیند فرزندخواندگی را دچار مشکل کرده است، به طوری که طولانی‌تر طی می‌شود. وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به نظر می‌رسد شیوع کرونا، فرآیند فرزندخواندگی را نیز درگیر می‌کند و این پروسه را دچار مشکل کرده است، به طوری که طولانی‌تر طی می‌شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: شیوع کرونا بخشی از فرآیند فرزندخواندگی را که مربوط به بازدیدها، رفت و آمد‌های فرزندان با خانواده‌های فرزندپذیر می‌شود، دچار مشکل شده است. وی با اشاره به اینکه بخشی که از فرآیند فرزندخواندگی که به مراجعه حضوری نیاز ندارد از طریق سامانه فرزندخواندگی در حال انجام است، گفت: بخش دیگر که مربوط به مراجعات حضوری فرزندان با خانواده است لغو نشده است و فقط به صورت محدودتر انجام می‌شود.