رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برنامه ما این است که افزایش قیمت دارو با کمترین میزان اتفاق افتد؛ به‌گونه‌ای که فقط تأمین مخدوش نشود، گفت: میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری قطعاً زیر ۱۵ درصد برای همه داروها است. به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا شانه‌ساز درباره حذف ارز دولتی برای برخی داروها مانند داروهای OTC (بدون نسخه)، گفت: این داروها از گذشته هم تحت پوشش بیمه نبودند که قرار باشد نگرانی از بابت افزایش هزینه‌ها ایجاد کند.  شانه‌ساز تأکید کرد: این اتفاق برای داروهای بیماران مزمن و خاص نیفتاده و داروی این بیماران همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.