رئیس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم در واکنش به تقلب‌ در امتحان‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها گفت: در تمام دانشگاه‌ها روش‌هایی برای نظارت و کنترل قبل و بعد از امتحان وجود دارد و ممکن است، خیلی‌ها را غافلگیر کنند. «علی اکبر صفوی» گفت: ما چون نمی‌خواهیم برخی با روش‌های ما آشنا شوند، آنها را توضیح نمی‌دهیم، اما نهادهای نظارتی و دانشگاه‌ها حساس شده‌اند و اساتید با دقت ویژه‌ای امتحانات را برگزار می‌کنند. رئیس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم بیان کرد: در روش‌های ارزیابی، تکنیک‌های فنی داریم که می‌توان احتمال تقلب در حین برگزاری آزمون را پایین آورد. ضمن اینکه اساتید این اختیار را دارند که اگر در نوع و برگزاری امتحان برای آنها شبهه‌ای ایجاد شد از روش‌های ثانویه، مجددا ارزیابی کنند و بعد نمره نهایی را بدهند.