وکیل مدافع محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، گفت که موکلش در پرونده شکایت الیاس قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، به اتهام افترا به چهار ماه حبس محکوم شده است. به گفته حمیدرضا گودرزی، زمانی که نجفی شهردار تهران بود، گزارشی درباره «احتمال» تخلف الیاس قالیباف، در یک باغ در شمال تهران دریافت کرد و آن گزارش را به قوه قضاییه داد. وکیل نجفی معتقد است که او به وظیفه خود به عنوان شهردار عمل کرده و به قوه قضاییه درباره «احتمال» وقوع جرم گزارش داده اما اکنون به جرم افترا به چهار ماه حبس محکوم شده است.