رئیس پلیس مترو تهران گفت برای جلوگیری از اقدام به خودکشی در مترو و رعایت حریم ریلی قرار است در ۳۵ ایستگاه مترو تهران دیوار شیشه‌ای نصب شود. سعید عطاالهی نصب این شیشه‌ها را اقدام پیشگیرانه خواند که هزینه سنگینی دارد.