سهم ۱۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۷۴ قانون برنامه سوم توسعه که سهم ۳۰ درصدی برای حضور زنان در پست‌های مدیریتی را در نظر گرفته است، نسبت به عدم اجرای آن به شهرداری تهران تذکر داد. به گزارش ایلنا، شهربانو امانی در تذکری درخصوص اجرای ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه که به برنامه‌ریزی برای افزایش حضور زنان در مدیریت شهری اشاره دارد، گفت: اجرای ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه بر زمین‌مانده است. براساس این ماده‌قانون شهرداری مکلف است نسبت به افزایش حضور زنان برنامه‌ریزی داشته باشد تا مدیریت زنان بیشتر شود. امانی افزود: باید ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان اختصاص پیدا کند درحالی‌که امروز ۵۴ پست به زنان اختصاص‌یافته است. امروز در شهرداری تهران ۵۸۱ پست مدیریتی وجود دارد که سهم زنان از آن در حدود ۱۰ درصد است. امانی ادامه داد: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم که نسبت به اجرای این ماده‌قانونی عمل کند و شاهد دگرگونی انتصابات زنان باشیم چراکه شهرداری براساس قانونی می‌تواند برای اجرای این مصوبه قانونی تبعیض مثبت به کار ببرد.

    

شیب افزایشی خودکشی در کشور کنترل می‌شود

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: با حضور دستگاه‌های مختلف شیب افزایش خودکشی در کشور کنترل خواهد شد. به گزارش فارس، احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار کرد: ازنظر میزان خودکشی آمار بالایی نسبت به دیگر کشورهای جهان نداریم ولی باید این شیب افزایشی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کنیم. او یادآور شد: خودکشی یک پدیده چند فاکتوری است و علت و معلول‌های متفاوتی دارد. مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت، وزارت کشور و شورای اجتماعی کشور به موضوع خودکشی و فاکتورهای متعدد این موضوع ورود کرده‌اند و تمام دستگاه‌های تأثیرگذار در این حوزه باید برنامه‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه دهند. حاجبی اضافه کرد: عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد در درازمدت تأثیراتی در افزایش خودکشی در کشور داشته است که تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در کنار یکدیگر نسبت به کاهش آمار خودکشی در کشور و مدیریت جمعیت اقدام کنند.