معاون سخنگوی سازمان ملل از تحریم‌های آمریکا درزمینه ارسال دارو به ایران انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، «فرحان حق» در مورد وضعیت بیماران مبتلابه ای‌بی در ایران گفت: آمریکا و همه کشورها باید در این زمینه از تصمیم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری پیروی کنند.  او در ادامه اضافه کرد: آمریکا موظف است موانع ناشی بر سر راه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران برطرف کند اما اکنون شاهد آن هستیم که ۱۵ کودک مبتلابه بیماری پروانه‌ای به دلیل رنج‌های ناشی از عدم ارسال وسایل پانسمان زخم‌های این بیماری از سوی شرکت سوئدی به دلیل تحریم‌های آمریکا، جان خود را ازدست‌داده‌اند.