فرمانده کل ارتش با بیان اینکه هر فردی که انتخاب شود ارتش جمهوری ایران از او حمایت خواهد کرد، گفت: از روز اول پیروزی انقلاب هم این سابقه و نگاه در ارتش موجود است. هرکسی که مسئولیت اداره این کشور را به عهده داشته ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا به او کمک کرده است.  به گزارش ایلنا، عبدالرحیم موسوی، دیروز در یکی از شعب اخذ رأی افزود: فرد منتخب برای ما تفاوتی نمی‌کند و ارتش خود را به عنوان سازمانی فراملی می‌داند اگر دولت، دولت موفقی باشد این موفقیت از آن کل کشور است و زندگی مردم را تضمین می‌کند.