غلامرضا نوری، عضو هیأت موسس فراکسیون مستقلین مجلس به ایلنا گفت: فراکسیون می‌تواند برای برگزاری و داشتن یک انتخابات با مشارکت حداکثری در هشتم تیر ماه وارد شود؛ در این مسیر ما خوشحالیم که یکی از اعضای فعال و موثر فراکسیون مستقلین مجلس به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در عرصه رقابت‌ها حضور دارند و این یک نقطه قوتی برای فراکسیون مستقلین مجلس شد که توانسته در انتخابات ریاست جمهوری هم با یک نامزد و انگیزه بیشتر حضور پیدا کند.