خبرآنلاین بر اساس مصاحبه‌ای تفصیلی با منوچهر متکی، منتخب تهران در مجلس دوازدهم نوشت: «تنها هدف او کسب کرسی ریاست مجلس است و حتی به مواردی نظیر عضویت در هیئت رئیسه و یا ریاست کمیسیون‌ها فکر نمی‌کند.» او در این گفت‌وگو تصریح کرده که یکی از نامزدهای ریاست مجلس دوازدهم است. همچنین تاکید کرده که اگر رئیس مجلس شود از آن چهره اصلاح‌طلبی که تجربه کار در امور بودجه دارد هم در هیأت رئیسه استفاده می‌کند.