سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفارت مجازیِ ایران در فلسطین در سامانه داخلیِ وزارت امور خارجه به‌ صورت آزمایشی گشوده و به‌زودی با رفع نواقص، گام‌های نهاییِ آن انجام خواهد شد. ناصر کنعانی بعدازظهر دیروز (دوشنبه) در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران که در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد، افزود: دستگاه دیپلماسی در راستای اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه سفارتخانه مجازی فلسطین در حوزه حقوقی، کنسولی و اجرایی انجام داده است. همچنین نظر مشورتی سفارت فلسطین در تهران و گروه‌های مقاومت اخذ شده است. این سفارتخانه مجازی به صورت آزمایشی در سامانه وزارت امور خارجه ایجاد شده است تا بتوانیم مشکلات فنی و سایر ابعاد آن را بهتر و بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.