عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به دستور رئیس کل بانک مرکزی درخصوص پیگیری فوری و بررسی انتشار اسناد مالی موسسه مصاف، واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، جلیل محبی خطاب به فرزین نوشت: ‌به جای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده‌اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پول‌شویی انجام نداده‌اند برخورد کنید.