محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در مطلبی با عنوان «آمارِ دروغ، دروغِ آماری» نوشت: خبرگزاری دولت، ایرنا، به نقل قول از سازمان ثبت احوال نوشت: «پس از سه دهه، آمار طلاق در کشور کاهشی شد». مشخص است که ثبت احوال آمار دروغ نداده است، اما نوع انعکاس خبر توسط ایرنا، القای دروغ آماری است.بسیاری از آمارهای اقتصادی که این روزها مطرح می شود هم همینگونه اند، دروغ آماری!».