محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دانشجویان معترض آمریکایی که توسط نیروهای امنیتی آمریکا مورد خشونت قرار می‌گیرند، بیشتر از خادمین مساجد و اماکن مقدس ادعای حمایت از فلسطینیان دارند. همه دولت‌ها طبق کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ وظیفه دارند اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل کشی را انجام دهند نه اینکه به نسل کشی از طریق عادی سازی روابط با عاملان جنایت پاداش دهند.»