سایت رویداد 24، با انتشار بخشی از جداول بودجه که مربوط به شرکت‌های زیان‌ده دولتی در سال 1403 است، نوشت: «طبق آنچه در جداول بودجه آمده است، خبرگزاری ایرنا و صداوسیما جزو شرکت‌های زیانده دولتی هستند و تفاوت هزینه و درآمد از منابع عمومی تامین می‌شود.» در این جدول درآمد ایرنا، ۸۳ میلیارد و ۸۳۶ میلیون تومان و هزینه‌ها ۴۵۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون درج شده است. درآمد صدا و سیما نیز 6 هزار و 600 میلیارد تومان اما هزینه‌های آن 27 هزار و 117 میلیارد تومان است.