وزیر دفاع آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، با بیان اینکه سکوت کنونی مقامات اسرائیل و ایران می‌تواند نشانه پایان تنش‌ها باشد، آن را «کرکننده» توصیف کرد. به گزارش ایسنا، «مارک اسپر» ادامه داد: «فکر می‌کنم اینکه هیچ‌کس درباره آنچه اتفاق افتاده صحبتی نمی‌کند نشانه پایان ماجرا باشد. اما باید دید چه خواهد شد.» وی با بیان اینکه اسرائیل در حادثه اصفهان تنها خواستار ارسال پیامی به ایران بود، مدعی شد: «پیام این بود که دست ما به شما می‌رسد و می‌توانیم با نفوذ به عمق ایران، مناطق اصفهان را هدف قرار دهیم.»