دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی در شبکه ایکس در خصوص مسدود کردن بیانیه شورای امنیت در خصوص حمله اسرائیل توسط آمریکا، انگلستان و فرانسه نوشت: نشست شورای امنیت حملات اسرائیل به اماکن دیپلماتیک ایران را محکوم و بار دیگر بر مصونیت دیپلماتیک تاکید کرد. براساس این پیام، با وجود اجماع (در نشست شورای امنیت)، آمریکا، انگلیس و فرانسه جلوی بیانیه مطبوعاتی روسیه را گرفتند.