ناو‌های جدید الحاق شده به نیروی دریایی سپاه برای اولین بار در رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین رونمایی شده و به اجرای عملیات پرداختند. به گزارش ایسنا، از ویژگی‌های ناو‌های نیروی دریایی سپاه در این رزمایش قابلیت حضور در ماموریت‌های طولانی در اقیانوس‌ها، دریامانی طولانی و حمل و استفاده از جدیدترین سلاح‌های پیشرفته تولید داخل است.