سازمان نقشه‌برداری ایران به حذف نام خلیج فارس در بولتن شماره ۶۶ سازمان ملل اعتراض و درخواست اصلاح این بولتن را کرد. به گزارش ایسنا، کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌‌های جغرافیایی ایران مستقر در سازمان نقشه‌‌برداری کشور رسما اعتراض خود را اعلام کرده و خواهان اصلاح نسخه موجود در سایت UNGEGN و اصلاح رویه برای جلوگیری از انتشار نام‌های مجعول در این بولتن شده است. در این گزارش که اخیرا منتشر شده و مربوط به کشور عمان است، از نام مجعول به جای نام صحیح و دیرینه «خلیج فارس» استفاده شده است.