آرای مأخوزه صحیح اعلام شده توسط وزارت کشور و فرمانداری در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تفاوت محسوسی دارد. به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی وزارت کشور آرای ماخوذه صحیح در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون را ۳۳۲.۷۸۰ اعلام کرده است (اینجا)، این در حالی است که طبق اعلام فرمانداری و ستاد انتخابات اهواز، جمع آرای مأخوذه صحیح ۳۷۸۷۵۳ است!