محمدجواد حق‌شناس، چهره سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اعتمادملی، درباره رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات اخیر به «منیبان» گفت: جریان اصلاح‌طلب مبتنی بر قدرت صندوق رأی شکل گرفته و خاتمی با صندوق رأی قهر نکرده است بلکه صندوق رأیی وجود نداشت که خاتمی یا هر شخصیت دیگری بخواهد با آن قهر کند. وی افزود: صندوق رأیی که مبتنی بر خواست مردم و همه طیف‌های فکری نباشد چه تفاوتی با صندوق گوجه فرنگی دارد؟ به گفته حق‌شناس عصر خالص‌سازی از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی شروع شد و با این انتخابات هم به رادیکال‌ترین شکل خود رسید.