وزیر خارجه قطر گفت که کشورش به ارتباط گسترده با ایران ادامه می‌دهد. به گزارش ایلنا، «‌محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی»، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز تاکید کرد: «ایران همسایه ما است و به ارتباط گسترده با آن ادامه می‌دهیم و تمام طرف‌های منطقه را به آرامش تشویق می‌کنیم.»  وی همچنین خاطرنشان کرد: «همه ما به این مسئله نیاز داریم که به دیپلماسی پناه ببریم، اوضاع خاورمیانه را کنترل و بر حل مشکلات تمرکز کنیم.»