هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: چند روزی است که از مهلت رسیدگی شورای نگهبان به شکایات داوطلبانی که به تایید نظم صلاحیت‌شان اعتراضی داشتند سپری شده است. تا امروز بیش از هزار نفر از آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.  این افراد کسانی هستند که در مراحل قبل یا صلاحیت‌شان رد شده بود یا اینکه مورد احراز قرار نگرفته بودند.