به گزارش فارس، منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت گفت: شهادت شرعی می‌دهم که برخی از رد صلاحیت‌ها بر خلاف عدالت، انصاف و حق است و اصلا اسم از کسی نمی‌خواهم ببرم اما تاکید می‌کنم که برخی از رد صلاحیت‌ها این موضوع شامل آن‌ها شده ‌است. وی در عین حال با اشاره به فاصله کمتر از دو ماه مانده به انتخابات پیش رو افزود: بنده فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده فضای متفاوتی را برای انتخابات پیش‌رو همگان شاهد 

خواهیم بود.