توپراش (شرکت پالایش نفت ترکیه) اعلام کرد، کشتی توقیفی از سوی ایران در دریای عمان، حامل نفت عراق بوده که خریداری کرده بود. به گزارش انتخاب، این کشتی حامل۱۴۰ تن نفت خام است که ما از عراق خریده بودیم. کشتی در اجاره ما بود که قرار بود از طریق کانال سوئز به ترکیه بیاید.