رئیس جمهور روند گسترش روابط تهران-دوشنبه در 2 سال اخیر را مطلوب توصیف کرد و با بیان اینکه توسعه همکاری‌های پارلمانی مهم و پشتوانه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی است، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی دو کشور نیز تاکید کرد. به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز در دیدار «رستم امامعلی» رئیس مجلس ملی تاجیکستان، همچنین مبارزه با «تروریسم، جرایم سازمان یافته و موادمخدر» را از الزامات همکاری‌های ایران و تاجیکستان عنوان کرد و با اشاره به مسائل مشترک دو کشور به عنوان همسایگان افغانستان، بر ضرورت مقابله فعال همه کشورهای منطقه با جریان‌های تروریستی از جمله داعش تاکید کرد.