احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: عمده‌ترین دلیل رد صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی، کمبود فرصت بررسی بود؛ می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از افرادی که صلاحیت آن‌ها از سوی هیأت‌های اجرایی احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است. وی ابراز داشت: اتمام بررسی صلاحیت‌ها در هیات نظارت بر انتخابات پایان کار نیست و افرادی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده، هنوز فرصت شکایت و اعتراض و رسیدگی به آن‌ها را خواهند داشت. وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور علاقه‌مند به حضور تمامی افراد، سلائق و دیدگاه‌ها در انتخابات مجلس است.