در حالی که گروه داعش رسما با انتشار تصاویر و هویت دو عامل انتحاری انفجارهای خونین کرمان مسئولیت این حادثه خونین را برعهده گرفته است، عده‌ای به درج شعارهایی اعتراضی روی دیوار سفارت انگلیس در تهران اقدام کردند.