انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احکامی که اخیرا برای چهار روزنامه‌نگار صادر شده است، اعتراض کرد. در بخشی از بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتقاد از اجرای احکام سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، به انتشار خبر محکومیت سارا معصومی به ۲ سال ممنوعیت از خبرنگاری و شش ماه حبس و همچنین بازداشت هادی کسایی‌زاده و شکایت از روزنامه اعتماد، پرداخته و این احکام را باعث تاسف دانسته است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه خود آورده است: بدون داوری درباره محتوای پرونده هر یک از همکاران، خواستار خویشتنداری بیشتر دستگاه قضایی در برابر روزنامه‌نگاران است.