رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: ستاد کل نیروهای مسلح با وزارت کشور طرحی را برای انسداد مرز افغانستان به پیش می‌برند تا با موانع فیزیکی تردد در مرز محدود شود. به گزارش تسنیم، امیر مجید فخری در نشست خبری دیروز با اشاره به حادثه تروریستی راسک اظهار داشت: وظیفه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رصد مرزها است که در این حوزه برای رصد مرز و تحلیل داده در حال نصب سامانه‌های پایشی هستیم. وی افزود: بعد از نصب این سامانه‌ها برای بهره‌برداری در اختیار مرزبانی قرار می‌گیرد.