مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در پاسخ به پرسشی درباره تطهیر چهره صادق محصولی از سوی جریان پایداری و ثروت افسانه‌ای او به خبرآنلاین گفت: «من پیشنهادی دارم که حاضر هستم کل اموال اعم از روزنامه، حزب، منزل و هر جایی دارم را خدمت محصولی بدهم در مقابل او هم یکصدم اموالش را به بنده بدهد، بقیه را ما به او هبه می‌کنیم و می‌بخشیم، اسناد محضری هم می‌دهیم اما محصولی یک صدم اموالش را به بنده بدهد و من هم همه اموالم را به او می‌دهم، این مورد را صادقانه و در محضر افکار عمومی و ملت می‌گویم.»