وزیر کشور با اشاره به انتشار یک ابلاغیه از سوی او درخصوص فعالیت‌ گروه‌هایی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب گفت: بعضی می‌گویند شما گفتید که «ما مجوز خاص ندادیم»، بله من گفتم که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این‌ها مجوز دارند و به مجوز ما نیازی ندارند. به گزارش انتخاب، احمد وحیدی دیروز بعد از جلسه هیات دولت، افزود: قرار ما این نیست که راجع به فعالیت تک تک گروه‌ها مجوز بدهیم. خب یکی در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.