به گزارش انتخاب، مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری در پاسخ به اینکه بررسی صلاحیت افراد منتسب به این جبهه از سوی هیأت نظارت برای انتخابات مجلس چطور بوده، گفت: «ما تا حالا ندیدیم کسی رد شود و به ما هنوز گزارش نشده است. ممکن است یک نفر نقص مدرک داشته باشد و ربطی به صلاحیت ندارد، اما در صلاحیت شاخصی که به سمت انتخاب اصلح برود کسی ندیدیم ما پیشنهاد کنیم که یکی از استعلاماتش مشکل داشته باشد. هنوز همه منعکس نشده، اما آن‌هایی بلاغ شده 

تایید شده‌اند.»