ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که قضیه فلسطین، قضیه اصولی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقه و بین‌المللی خود قضیه فلسطین را دستاویزی برای احیانا مذاکرات در خصوص دیگر موضوعات قرار نمی‌دهد. وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۴ سال گذشته نشان داده که در دفاع از ملت فلسطین و حقوق مشروع مردم فلسطین هیچ‌گاه کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.