به گزارش نامه‌نیوز، ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره کاندیداتوری حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان گفت: آقای روحانی باید شرایط را در نظر بگیرد. او باید بداند که هیچ اقبالی ندارد و بهترین راه برای او این است که نه خودش نامزد خبرگان بماند و نه لیستی در انتخابات مجلس بدهد، بنابراین ظریف هم نمی‌تواند کمکی به روحانی کند. وی افزود: اکنون مردم از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند و توجهی ندارند که اصلاح‌طلبان می‌خواهند چه کار کنند چه رسد به آنکه به نیرو‌های ناشناسی که خود را به عنوان اصلاح‌طلب جا می‌زنند، رأی دهند.