سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی گفت: فتنه سال ۱۴۰۱ با حضور بسیجیان جمع شد؛ آنها در کنار نیروهای انتظامی مقتدر، امنیت و آسایش را برای این مردم تأمین کردند. به گزارش سایت دیده بان ایران: سرلشکر سیدیحیی صفوی در جمع بسیجیان استان البرز با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در کشور گفت: مانور اقتدار بسیجیان که امروز در استان‌های سراسر کشور در حال برگزاری است در حقیقت تضمین کننده اقتدار ملی و امنیت ملی ایران است.