معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خواستار آموزش به زنان طلبه و ورود آنها به عرصه فیلم و بازیگری شد. انسیه خزعلی، در نشست «ارائه ظرفیت‌های حوزه علمیه خواهران در همکاری با معاونت زن وخانواده»، گفت: زنان طلبه که استعداد دارند در عرصه های هنری مانند ساخت فیلم، بازیگری، فیلم‌نامه و... استعداد دارند، معرفی شوند تا آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. چرا ما باید اسیر سلبریتی‎ها باشیم که حرکت‌ها ضدارزشی می‌کنند.