مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه هیچ پیشرفتی در اجرای مفاد توافق مشترک صورت نگرفته است، ‌از ایران خواست تا به طور جدی و پایدار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای اجرای تعهدات مندرج در بیانیه مشترک همکاری کند.

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی»، در بخشی از بیانیه مقدماتی خود در نشست فصلی شورای حکام ‌گفت: «‌در مقابل خود، جدیدترین گزارش من در مورد راستی‌آزمایی و نظارت ‌ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ‌را در اختیار دارید».

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: «همانطور که می‌دانید، راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با برجام تحت تأثیر تصمیم ایران در فوریه ۲۰۲۱ برای توقف کامل اجرای تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام قرار گرفته است. اوضاع با تصمیمات بعدی ایران در حذف تمامی تجهیزات نظارتی مرتبط با برجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشدید شد».

وی افزود: «بیش از دو سال و نیم از زمانی‌که ایران اجرای پروتکل الحاقی خود را متوقف کرد و ‌آژانس‌‌ بیانیه‌های به روز شده را ارائه داد، می‌گذرد و در این مدت آژانس قادر به دسترسی تکمیلی به سایت‌ها و دیگر مکان‌ها در ایران بوده است.»

گروسی با بیان اینکه چیزی که تا امروز معتبر است و هنوز هم به آن معتقد هستیم این است که باید مسیرهای گفت‌وگو باز بماند، خاطرنشان کرد: مسائل مهمی بنابر چالش‌های بین‌المللی در دستور کار ما قرار دارد. این مهم است که ما در ادامه کار خود همچنان از آژانس حمایت کنیم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآور شد: در راستای اقداماتی که آژانس در خصوص ایران داشته است این مساله صرفا بر اساس ماموریت‌های ما بوده و به کار خود ادامه خواهیم داد گزارش خواهیم داد و خواهیم گفت چه اتفاقاتی افتاده است تلاش می‌کنیم اولویت بندی درستی داشته باشیم باید خودمان را محدود کنیم به اینکه صرفا اتفاقات را گزارش دهیم و ارزیابی داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه وضعیت خوبی نیست. چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که همانطور که می‌دانید ما مجبور هستیم گفت‌وگوهایی داشته باشیم و اقداماتی را در این حوزه انجام دهیم.