نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه استیضاح وزیر کشور منتفی نشده است، گفت: استیضاح ۱۴ محور داشت و تنها یک محور موضوع بخشنامه معاون سیاسی بود و ۱۳ مورد آن هنوز برقرار است. جلال محمودزاده درگفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: استیضاح از حدنصاب نیفتاده است و ما به عنوان طراحان این مساله پیگیر هستیم. با شروع به کار مجلس نیز مجددا آن را دنبال خواهیم کرد.