در پی ادامه توهین به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور‌های سوئد و دانمارک، کارداران این دو کشور روز یکشنبه، ۲۹ مرداد ماه به صورت جداگانه به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند.  در این دیدارها، ضمن اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پشتیبانی از جنایتکاران و هتاکان به قرآن کریم به منزله گرفتن آرایش جنگی در برابر دنیای اسلام است، نسبت به تکرار این اقدامات توطئه‌آمیز و خطرآفرین هشدار داده شد. کارداران سوئد و دانمارک نیز گفتند که دولت‌های این دو کشور با انجام تغییرات در قوانین داخلی خود مصمم هستند از بروز اینگونه اقدامات جلوگیری کنند.