فعال سیاسی اصولگرا در کنایه‌ای سنگین به علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت؛ او را با سخنگوی صدام حسین مقایسه کرد! محمد مهاجری در صفحه شخصی خود نوشت: «محمد سعیدالصحاف آخرین وزیر اطلاع‌رسانی صدام آدم بامزه‌ای بود. او هنگام اشغال کشورش توسط امریکایی‌ها دقیقا در زمانی که سربازان آمریکا فرودگاه بغداد را در تصرف کامل داشتند، جلوی دوربین‌ها حاضر شد و از شکست حریف خبر داد. سخنگوی محترم دولت آقای رئیسی هم به اندازه الصحاف بامزه است. همه ناتوانی‌ها و بی‌عرضگی‌ها و شکست‌ها و ضعف‌های دولت را پیروزی و موفقیت می‌داند.» این فعال سیاسی ادامه داد: «الصحاف البته توسط امریکایی‌ها بازداشت نشد و با یک هواپیمای اختصاصی که از امارات اعزام شده بود به آن کشور رفت و بعد‌ها تحلیل‌گران نوشتند که او عامل آمریکایی‌ها بود. چاخان‌ها خودشان را تباه می‌کنند.»