رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: در پرونده واقعه تلخ ۸ مهر زاهدان، در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. به گزارش میزان، پورخاقان ادامه داد: اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.