معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از سفر رئیس جمهور در هفتم و هشتم اردیبهشت به خوزستان خبر داد. محسن منصوری در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان خوزستان، با بیان اینکه حق خوزستان بیشتر از چیزی است که الان شاهد آنیم، به شش سفر رئیس جمهور به این استان اشاره کرده و افزود: با منابع دولتی کار جدی‌ای نمی‌توانیم در استان خوزستان انجام دهیم. بنابراین ما از مجموعه بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران دعوت کردیم که بیایند و یک کار بزرگ برای توسعه خوزستان

انجام دهیم.