شمس‌الدین شریعتی، دادستان کل طالبان دیروز به‌منظور بررسی وضعیت زندانیان افغان در ایران و روند انتقال آنان به افغانستان در راس یک هیات به ایران سفر کرد. به گزارش ایسنا، در ترکیب این هیات رئیس عمومی زندان‌های طالبان و رئیس امور کنسولی وزارت امور خارجه نیز حضور دارند.